Кликните на линк ради преузимања документа                             

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ........КАО И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ  ПОСЕБНИХ УСЛУГА