Критеријуми за одабир учесника у пројекту - Erasmus Plus

 

 

Начин обавештавања и критеријуми за одабир учесника мобилности у пројекту ЕРАСМУС +

 

Ученици су, путем сајта, као и од својих одељењских старешина, били обавештени о мобилности одмах по одобрењу пројекта.

У марту и априлу 2022. године, извршена је селекција ученика на основу следећих критеријума:

1) на основу њиховог успеха из стручних предмета у претходним разредима;

2) познавању страних језика;

3) дисциплини (редовно долажење у школу) и понашању у школи и ван ње;

4) припадност маргинализованим групама (лош еконмски статус и припадници ромске националности); нарочито ова група ученика биће подстицана да се пријави;

5) учешће у школском животу (ваннаставне активности, секције, ученички парламент);

6) на основу социјалних вештина. Избор ученика финализиран је и резервном листом, у случају било каквих измена.

Избор 2 наставника у пратњи и 2 њих у резерви спровели су директор и стручна служба школе, на основу мотивационих писама чланова Тима за пројекте.