Наставно особље

На овој страници можете видети списак наставника Економско-трговинске и машинске школе.

Стручно веће за српски језик, енглески језик и руски језик:

Сергеј Станковић,

Данијела Станковић,

Славица Миленковић,

Ивана Новаковић,

Јелена Станковић

Стручно веће за математику, рачунарство и информатику:

Жаклина Јованчо,

Младен Обрадовић,

Мирослав Миленковић

Стручно веће за друштвену групу предмета (социологија, филозофија, историја, географија, психологија, грађанско васпитање, верска настава, устав и право грађана, историја уметности):

Дејан Јеремић,

Сања Стефановић,

Игор Јовић,

Милена Стојиловић,

Ксенија Јанковић,

Душан Боројевић,

Стручно веће за природну групу предмета (физика, хемија, познавање робе, наука о исхрани, здравствено васпитање, биологија, хигијена, физичко васпитање):

Светлана Марковић,

Љубица Стојиловић,

Ана Армуш,

Миљан Грујић,

Младен Обрадовић,

Павле Арсић

Стручно веће за економску групу предмета:

Ванче Јованчов,

Боривој Гагић,

Данијела Жикић,

Јелена Живковић,

Ивана Јовић,

Ангелина Рошкић Илић

Стручно веће за туристичку групу предмета:

Весна Мијатовић,

Милина Динић,

Стручно веће за угоститељску групу предмета:

Бојан Васић,

Младен Обрадовић