Економско-трговинска и машинска школа Кучево

Адреса: Жике Поповића 68, 12240 Кучево, Србија

Мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Матични број: 7164050

Број текућег  рачуна:

Телефони:

Директор школе: (012)851749; (063)8909000, мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретаријат: (012)851749; (063)8909000, мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рачуноводство: (012)851749; мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.