ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА

У ПРОЈЕКТУ МОБИЛНОСТИ УЧЕНИКА -  ЕРАЗМУС+

Највећи европски програм из области образовања, обука, младих и спорта ЕРАЗМУС+ је програм који подржава различите облике сарадње међу установама и организацијама кроз конкурсе и пројекте.

Економско-трговинска и машинска школа из Кучева је припремила сву потребну документацију и први пут конкурисала за један од програма Еразмус+ који се односи на мобилност младих у области стручног образовања (КА1). На наше велико задовољство, наша пријава на конкурс је одобрена.

Пројекат мобилности младих у области стручног образовања ЕТМШ Кучево омогућава да одређени број ученика школе, у пратњи својих наставника, учи и стручно се усавршава у страној земљи са циљем развијања стручних компетенција и конкурентности на тржишту рада. Наш план обухвата стручно усавршавање, односно праксу,  10 ученика образовних профила финансијски администратор, туристички техничар и кувар у  периоду од две недеље у туристичким и угоститељским објектима у Милану.

Овим пројектом наша школа има могућност да оствари сарадњу са установама и организацијама  на међународном нивоу, унапреди свој образовно-васпитни  рад на основу стечених искустава у другим срединама и постане атрактивнија приликом избора ученика осмих разреда за наставак школовања.