ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА КУЧЕВО

УПИС 2021/2022

ТВОЈ ИЗБОР!

ЗАШТО ЕТМШ?

 • УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ
 • АТРАКТИВНА ЗАНИМАЊА
 • СТРУЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
 • ПОСАО ИЛИ НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА
 • САВРЕМЕНЕ НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
 • ПРАКТИЧНА НАСТАВА
 • РАД У ГРУПАМА
 • ВАННАСТАВНЕ И СПОРTСКЕ АКТИВНОСТИ

Образовни профили

Наши будући ученици имају прилику да одаберу неки од два трогодишња

и два четворогодишња образовна профила

3 године:

 • Кувар
 • Трговац

4 године:

 • Финансијски администратор
 • Туристичко - хотелијерски техничар