Туристички техничар

 

недељни фонд часова по наставним предметима

Р.бр.

Предмети

Недељни фонд часова

 

 

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

 

 

 

 

1.

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2.

Страни језик I

2

3

3

3

3.

Социологија

 

 

2

 

4.

Филозофија

 

 

 

2

5.

Историја

2

2

 

 

6.

Музичка уметност

 

 

 

 

7.

Ликовна уметност

 

1

 

 

8.

Физичко васпитање

2

2

2

2

9.

Математика

2

3

2

2

10.

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

11.

Географија

1

 

 

 

12.

Физика

2

 

 

 

13.

Хемија

2

 

 

 

14.

Биологија

2

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

1

Б

СТРУЧНИ

 

 

 

 

16.

Страни језик II

3

4

4

4

17.

Основи туризма и угоститељства

2

 

 

 

18.

Психологија

 

 

2

 

19.

Економика и организација предузећа

 

2

 

 

20.

Финансијксо пословање

 

2

 

21.

Статистика

 

2

 

22.

Пословна кореспонденција и комуникација

 

2

 

23.

Туристичка географија

 

2

2

24.

Историја уметности

 

2

2

25.

Спољнотрговинско и девизно пословање

 

 

2

26.

Право

 

 

 

2

27.

Економика туризма

 

 

2

28.

Маркетинг у туризму

 

2

2

29.

Основи економије

2

 

 

 

30.

Агенцијско и хотелијерско пословање

4

2

2

2

31.

Професионална пракса

30год.

 

 

 

Ц

ИЗБОРНИ

 

 

 

30.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

1

1

1