Аутомеханичар

 

недељни фонд часова по предметима

Р.бр.

Предмети

Недељни фонд часова

 

 

I раз.

II раз.

III раз.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

 

 

 

1.

Српски језик и књижевност

3

2

2

2.

Страни језик

2

2

2

3.

Устав и права грађана

 

 

1

4.

Историја

3

 

 

5.

Географија

2

 

 

6.

Музичка уметност

 

1

 

7.

Ликовна култура

 

1

 

8.

Физичко васпитање

2

2

2

9.

Математика

3

3

2

10.

Рачунарство и информатика

2

 

 

11.

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

Б

СТРУЧНИ

 

 

 

12.

Хемија и машински материјали

2

 

 

13.

Техничка физика

2

 

 

14.

Техничко цртање

3

 

 

15.

Механика

3

 

 

16.

Основе  електртотехнике

 

2

 

17.

Машински елементи

 

2

2

18.

Технологија обраде

 

3

 

  19.

Организација рада

 

 

2

  20.

Технологија образовног профила

 

2

3

21.

Практична настава

4

12

14

Ц

ИЗБОРНИ

 

 

22.

Верска настава/грађанско васпитање

1

1

1