Стручни тим за инклузивно образовање

чланови тима:

  1. Милица Радић..............наставник енглеског језика (координатор тима)
  2. Ксенија Јанковић ......... психолог
  3. Весна Мијатовић........... наставник туризмолог
  4. Биљана Нешић..............секретар