Мијатовић Весна - агенцијско и хотел. пословање

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

ПИТАЊА ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

ШКОЛСКЕ 2012./2013. ГОДИНЕ

 

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

 

 1.  Елементи туристичких кретања
 2. Туристичке вредности и њихова својства
 3. Геоморфолошке и хидрографске туристичке вредности
 4. Климатске и биогеографске туристичке вредности
 5. Пејзажне, манифестационе и амбијенталне туристичке вредности
 6. Уметничке и етносоцијалне туристичке вредности
 7. Улога саобраћаја у туристичким кретањима
 8. Фактори туристичких кретања
 9. Подела туристичких кретања према врстама саобраћаја
 10. Туристички локалитети, места и регије
 11. Најважнији правци туристичких кретања у свету и у Србији
 12. Средоземно приморје Шпаније
 13. Средоземно приморје Француске
 14. Средоземно приморје Италије
 15. Јадранско приморје Словеније
 16. Приморје Грчке
 17. Црноморско приморје
 18. Медитеранско приморје Азије
 19. Атланско приморје Португалије
 20. Приморске регије САД
 21. Острва Средње Америке и Океаније
 22. Планине и њихова туристичка привлачност – Алпи
 23. Планине Европе
 24. Важнија језера у свету
 25. Градови западне Европе
 26. Градови средње Европе
 27. Градови Медитерана
 28. Градови Руске федерације
 29. Велике метрополе Америке
 30. Градови Азије, Африке и Аустралије
 31. Географски положај и величина територије Србије
 32. Границе и гранични прелази РС
 33. Планинске регије РС
 34. Подземни крашки облици РС
 35. Панонска низија
 36. Минерални и термални извори РС
 37. Језера Србије као туристичка вредност
 38. Реке Србије као туристичка вредност
 39. Национални паркови Србије
 40. Археолошке туристичке вредности
 41. Споменичке туристичке вредности
 42. Уметничке и етносоцијалне туристичке вредности
 43. Објекти светске културне баштине
 44. Саобраћајнице и саобраћајна средства
 45. Обим и структура домаћег и иностраног туристичког промета
 46. Планинске туристичке регије – Копаоник
 47. Планинске туристичке регије - Златибор, Златар и Тара
 48. Планинске туристичке регије – Ваљевске планине
 49. Планинске туристичке регије – Фрушка гора и Вршачке планине
 50. Планинске туристичке регије – Стара планина, Јастребац и Бељаница
 51. Врњачка Бања и бање западног Поморавља
 52. Сокобања и Нишка Бања
 53. Бање у подгорини Копаоника
 54. Градови – Београд као туристички центар
 55. Нови Сад као туристички центар
 56. Вршац као туристички центар
 57. Ниш као туристички центар
 58. Туристичка географија завичаја
 59. Перспективе развоја туризма у Србији
 60. Туристичке регије и места насељена Србима у бившим југословенским републикама( Република Српска и Црна Гора )

 

 

                            Предметни наставник                                      Директор школе

                             Весна Мијатовић, проф.                              Слободан Бојовић, проф.