Жикић Данијела - пословна економија

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ

ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

 


 1. Појам, предмет и циљеви изучавања пословне економије
 2. Носиоци привређивања
 3. Настанак предузећа као привредног субјекта
 4. Карактеристике предузећа
 5. Радни колектив
 6. Средства за рад као елемент предузећа
 7. Предмети рада као елемент предузећа
 8. Организација пословања
 9. Резултати пословања
 10. Подела предузећа према делатности
 11. Подела предузећа према карактеру процеса рада
 12. Подела предузећа према структури елемената производње
 13. Подела предузећа према величини
 14. Подела предузећа према власништву
 15. Предузетник
 16. Ортачко друштво
 17. Командитно друштво
 18. Друштво са ограниченом одговорношћу
 19. Акционарско друштво
 20. Предузеће као систем
 21. Појам иподела средстава предузећа
 22. Основна средства
 23. Обртна средства
 24. Појам утрошака и трошкова
 25. Утрошци материјала
 26. Утрошци средстава за рад
 27. Утрошци радне снаге
 28. Подела трошкова према елементима производње
 29. Подела трошкова према местима настанка
 30. Подела трошкова према начину преношења на носиоце
 31. Подела трошкова према зависности од обима производње
 32. Калкулације трошкова
 33. Елементи и облици ангажовања средстава
 34. Циклус и коефицијент ангажовања средстава
 35. Појавни облици резултата пословања предузећа
 36. Продуктивност
 37. Економичност
 38. Рентабилност
 39. Појам и подела функција у предузећу
 40. Функција истраживања и развоја
 41. Функција планирања
 42. Производна функција
 43. Набавна функција
 44. Робне залихе
 45. Продајна функција
 46. Калкулација продајних цена
 47. Складишна функција
 48. Транспортна функција
 49. Финансијска функција
 50. Кадровска функција
 51. Функција контроле
 52. Теорије и концепти управљања
 53. Активности управљања
 54. Начела планирања
 55. Подела рада и специјализација посла
 56. Ауторитет и вођство и стилови вођства
 57. Стратешко управљање
 58. Управљање финансијама
 59. Трговински менаџмент
 60. Управљање пројектима

 

Предметни наставник,                          Директор,

                      Жикић Данијела, проф.                 Слободан Бојовић,проф.