Запослени у средњој школи

 

 

 

 

 

O доброј организацији рада у школи брине директор Слободан Бојовић. Заједно са њим 32 професора, различитих струка, високог образовања и добре стручности помажу ученицима да савладају градиво и успешно заврше започето школовањe.