Запослени у средњој школи

 

 

 

 

 

O доброј организацији рада у школи брине директор Слободан Бојовић. Заједно са њим 32 професора, различитих струка, високог образовања и добре стручности помажу ученицима да савладају градиво и успешно заврше започето школовањe.

 

  

          


                                            

 

 НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

     ПРОФЕСОР                                                                                                                                 ПРЕДМЕТ

Станковић Сергеј.................................................................................................................................српски језик

Станковић Данијела............................................................................................................................српски језик

Новаковић Ивана.............................................................................................................................енглески језик

Станковић Јелена..................................................................................................................................руски језик

Милојковић Милена...............................................................................................................................руски језик

Јанковић Ксенија...........................................................................................психологија / грађанско васпитање

Армуш Ана...............................................................................................................................физичко васпитање

Закшек Горан..........................................................................................................................физичко васпитање

Јованчов Жаклина................................................................................................................................математика

Марковић Светлана......................................................................................................................................хемија

Стојиловић Љубица.................................................................................................................................биологија

Стефановић Сања....................................................................................................................историја уметности

Драгићевић Бранка.......................................................................................................................музичка култура

Ивин Владо ...............................................................................................................рачунарство и информатика

Јовановић Љиљана .............................................................................................................................социологија

Јеремић Дејан...............................................................................................................................................право

Тасић Данијела.....................................................................................................................................географија

Јовић Игор.................................................................................................................................................историја

Јованчов Ванче...............................................................................................................................рачуноводство

Јовић Ивана....................................................................................................................................рачуноводство

Стојановић Јелена..................................................................................................................................статистика

Мијатовић Весна.........................................................................................агенцијко и хотелијерско пословање

Гагић Боривој..............................................................................................................................основи економије

Жикић Данијела......................................................................................................................пословна економија

Пауновић Миодраг..................................................................................................................маркетинг у туризму

Oбрадовић Младен....................................................................................................................................механика

Жујкић Драган   ........................................................................................................................практична настава

Степановић Tијана..................................................................................................................................веронаука

 

 

 


 

                                   ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ

               Нешић Биљана ........................................секретар

      Mилетић Марија  ....................шеф рачуноводства

               Јенић Радиша      ..........................................домар

               Мариновић Синиша ......................................ложач

               Нешић Радица      ................................спремачица

               Урукало Весна      ................................спремачица

               Добрицић Снежана .............................спремачица

               Мирковић Весела   ..............................спремачица

              

 

Поткатегорије