Материјално-технички услови

 

Материјални услови у Економско-трговинској и машинској школи су солидни. Чине се напори да се материјална основа школе побољша, тако да се сваке школске године материјални и технички услови поправљају у циљу што успешнијег извођења васпитно – образовног рада.
 
Школа располаже следећим школским објектима:
*   главним школским објектом
*   санитарни чвор савремено опремљен у оквиру школске зграде
*   гаражом у кругу школе
*   аутомеханичарском радионицом
*   машинбраварском и браварском радионицом
     За потребе наставе физичког васпитања школа располаже игралиштима за мале спортове:
* спортски терен за рукомет и мали фудбал
* спортски терен за кошарку
* спортски терен за одбојку
  
     У   главном школском објекту налазе се:
* фискултурна сала са две свлачионице, 3 WC-а, просторија за наставника, справарница.
* специјализоване учионице за трговинско пословање и машинску групу предмета
* кабинет за рачунарство и информатику
* кабинет за савремену пословну коресподенцију и рачуноводство
* кабинет за агенцијско и хотелијерско пословање
* кабинет за машинску групу предмета
* 8 учионица опште намене
* библиотека са читаоницом
* канцеларије и друге просторије.
 
И убудуће ће школа радити на опремању школе наставним средствима и побољшању услова рада.