Филтер
 • Б р а в а р

   

  недељни фонд часова по предметима

  Р.бр.

  Предмети

  Недељни фонд часова

   

   

  I раз.

  II раз.

  III раз.

  А

  ОПШТЕОБРАЗОВНИ

   

   

   

  1.

  Српски језик и књижевност

  3

  2

  2

  2.

  Страни језик

  2

  2

  2

  3.

  Устав и права грађана

   

   

  1

  4.

  Историја

  3

   

   

  5.

  Географија

  2

   

   

  6.

  Музичка уметност

   

  1

   

  7.

  Ликовна култура

   

  1

   

  8.

  Физичко васпитање

  2

  2

  2

  9.

  Математика

  3

  3

  2

  10.

  Рачунарство и информатика

  2

   

   

  11.

  Екологија и заштита животне средине

  1

   

   

  Б

  СТРУЧНИ

   

   

   

  12.

  Хемија и машински материјали

  2

   

   

  13.

  Техничка физика

  2

   

   

  14.

  Техничко цртање

  3

   

   

  15.

  Механика

  3

   

   

  16.

  Основе  електртотехнике

   

  2

   

  17.

  Машински елементи

   

  2

  2

  18.

  Технологија обраде

   

  3

   

    19.

  Организација рада

   

   

  2

    20.

  Технологија образовног профила

   

  2

  3

  21.

  Практична настава

  4

  12

  14

  Ц

  ИЗБОРНИ

   

   

  22.

  Верска настава/ Грађанско васпитање

  1

  1

  1

   

 • Обука: Инклузивно образовање и ИОП

  Група ''МОСТ'' је 22. и 23. фебруара 2014. у Смедереву организовала обуку из програма стручног усавршавања запослених у образовању. Обуку су одржале Весна Дасукидис, републички просветни инспектор и ??, а тема је била ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН.

   

   

  inkluzija smederevoОбуци су присуствовали и наставници наше школе: координатор СТИО, Милица Радић, чланови СТИО Ксенија Јанковић и Весна Мијатовић, и наставници Драган Јовановић и Миодраг Станојевић.

  Обука је била веома информатинва али пре свега, оријентисана на конкретне проблеме у настави са применом ИОП-а. 

  Након кратког упознавања са дефиницијом, праксом и законским оквиром ИО, наставници су се бавили методама идентификовања потреба за подршком и израде тзв. слике стања на нивоу школе и израдом педагошког профила ученика на конкретним примерима. Први дан обуке завршен је освртом на стратегије наставе са даровитим ученицима.

  Други дан обуке био је посвећен планирању подршке и изради индивидуалних образовних планова на конкретним примерима, након чега је следила презентација радова и дискусија. Говорило се, наравно, и о примени и техникама ревизије и евалуације ИОП-а, а на крају и о улози стручног тима за ИО и управљању школом.

  Присутни на обуци су добили и обиман материјал који је доступан свим наставницима школе.

 • Oбука Наставника - Паметна табла

  ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У НАШОЈ ШКОЛИ

        Квалитет наставе и успех иновација првенствено зависи од наставника. За употребу интерактивних мултимедијалних табли потребно је развијање нових стручних способности наставника. Данас се управо због тога појављује птви пут паметна табла.
     Она обезбеђује мултимедијални приказ и интеракцију ученика са приказаним садржајима, па зато представља пример лаганог прелаза између фронталног типа наставе и сарадничког учења, који подржава активнију улогу ученика. Коришћење интерактивне табле, уз примену мултимедије и интеракције, поспешује учење и показну наставу у школама. Електронском таблом омогућавају се новине у стратегији презентације наставе, повећање интерактивности на школском часу и развој контроле и оцењивања. Коришћење електронске табле потстиче разноврсност планирања наставног часа, функционално коришћење мадија и сопствени развој самовредновањем презентација. Дакле једна од највежнијих вредности употребе електронске табле је то што она развија квалитет планирања рада наставника. Флексибилност њеног коришћења, могућност брзог и динамичног прилагођавања садржаја и наставе ситуацији.

   

   

   
      У нашој школи је извршена обука наставника за рад на интерактивној „паметној табли", на тај начин дата је могућност свим прoфесорима да почну са припремама за час и извођењем наставе на најсавременији начин.


 • Омладински пројекат „Ово је кошарка"

         Поводом омладинског пројекта „ОВО ЈЕ КОШАРКА" у организацији кошаркашког клуба из Пожаревца одржана је ревијална утакмица у фискултурној сали наше школе између КК „Пожаревац" – кадетске селекције и изабране екипе наше школе. Утакмицу је пратила већина наших ученика и професора, који су дали подршку нашој екипи.