Стручно усавршавање наставника у оквиру развојних активности установе

ДИСЕМИНАЦИЈА ОБУКЕ ЗА НАСТАВНИКЕ СТРУЧНИХ ШКОЛА

 

Обука за наставнике стручних школа одржана је у Београду 29-30.10.2014. у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ову обуку похађале су Ксенија Јанковић и Мијатовић Весна. У оквиру стручног усавршавања у установи пренеле су садржаје семинара колегама- наставницима Економско-трговинске и машинске школе у виду интерактивне интерне обуке 10.02.2015. у трајању од три сата. Програм обуке био је следећи:

 

14.00 - 14.15

 

УВОД – садржај и циљеви обуке,  Модернизација стручног образовања

 

 

 

14.15 - 14.30

 

 

Идентификација, одабир и припрема наставних метода и материјала за наставу и учење према исходима учења

 

 14.30 – 15.30

 

Планирање наставе засноване на исходима – групни рад

Представљање групног рада и дискусија

 

 15.30 – 15.45

 

Пауза

 

15.45 – 16.00

 

Оцењивање – функције, принципи и начела

 

16.00 – 17.00

 

Оцењивање – практичан рад и дискусија

 

17.00 – 17.15

 

Евалуација обуке


Водитељи обуке биле су Ксенија Јанковић и Весна Мијатовић, сарадник обуке - Данијела Жикић, учесници обуке: Пауновић Миодраг, Армуш Ана, Јовановић Љиљана, Ивин Владо, Јованчов Жаклина, Јованчов Ванче, Јовић Игор, Станковић Сергеј, Гагић Боривој, Јовић Ивана, Стојановић Јелена, Тасић Данијела, Јеремић Дејан, Мисирлић Ивана, Станковић Данијела, Радић Милица, Обрадовић Младен.

 

usavrsavanje4766 usavrsavanje4782 usavrsavanje4790

 

Наставници су били заинтересовани и узели активно учешће у дискусији и активностима обуке. Евалуацијом се дошло до мишљења наставника о одржаном облику стручног усавршавања и раду водитеља: циљеви ове обуке остварени су у потпуности, теме обуке корисне су за свакодневну наставну праксу, садржај и начин организације био је добар, као и рад водитеља обуке. О атмосфери и раду сведоче и забележене фотографије.