Електронски портфолио - Радионица

Наставник је глави актер свих школских реформи, које захтевају преоријентацију образовних активности на нове педагошке вредности, што захтева побољшање његових професионалних вештина и формирање истраживачке културе. У том процесу професионализације важну улогу игра портфолио наставника.

Дана 06.11.2014., након наставе, у нашој школи је дипл. инг. електротехнике Зоран Муљевски, из агенције ''Рамонда'' доо, одржао радионицу за наставнике у вођењу електронског портфолиа.

DSCN1507    DSCN150

Зашто нам је потребан портфолио?

- помоћу њега чувамо и пратимо најважније резултате свог рада;

- приказујемо шта знамо да урадимо, односно како радимо;

- пратимо, акумулирамо, организујемо и анализирамо свој рад;

- пратимо развој личних компетенција;

- информишемо заинтересоване о резултатима свог рада: надзорнике, директора..

- чувамо најважније примере из своје праксе;

- вршимо евалуацију;

- планирамо своје стручно усавршавање.

Дакле, портфолио наставника се посматра, не само као алтернативни облик процене његове ефикасности и професионализма, већ и као механизам самообразовања, самоспознаје и самоактуелизације личности наставника. Састав портфолиа зависи од конкретних задатака које је наставник ставио пред себе и садржи документа релевантна за његову каријеру.