Јавна набавка - мрки угаљ за потребе ЕТМ школе

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА  Жике Поповића бр. 68

12240 Кучево

 

Објављује:

 

Јавна набавка- мрки угаљ за потребе

        Економско-трговинске и машинске школе  Кучево у 2015 години

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - угаљ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добро мрки  ред.бр. 1/2015

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - угаљ

Обавештење о додели уговора